นักศึกษาได้รับเลือกถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาร “สกุลไทย”


 

     กชมน สิงห์มานนท์ (อายส์)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเลือกถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาร “สกุลไทย”
ฉบับที่ 3179 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558   ซึ่งนิตยสาร “สกุลไทย” เป็นนิตยสารหัวไทย คุณภาพคับเล่ม ตีพิมพ์มายาวนานถึง 6 ทศวรรษ โดย กชมน สิงห์มานนท์ ได้ถ่ายแบบขึ้นปก รวมถึงถ่ายแบบลงในเล่มด้วย
02. 2018